عَجَّلَ الله تعالی فَرَجَک وَسَهَّلَ الله تعالی مَخرَجَک


گروه آموزشی دین و زندگی استان زنجان

نمونه سؤال دین و زندگی2 نوبت دوم (خ 95)


با سلام سوالات، جهت استفاده ی همکاران ارجمند می باشد.


| تعداد بازدید: 83