عَجَّلَ الله تعالی فَرَجَک وَسَهَّلَ الله تعالی مَخرَجَک


گروه آموزشی دین و زندگی استان زنجان

مقاله ی تفسیری


با سلام: مقاله ی چاپ شده ی این جانب در فصل نامه ی حسنا تقدیم دوستان ارجمند می باشد.


| تعداد بازدید: 191